هیئت علمی و سخنرانان وبینار

دکتر علیرضا سلیمی
Dr. A. Salimi

رییس انجمن بیهوشی ایران
رییس وبینار

دکتر مسعود هاشمی
Dr. M. Hashemi

رییس انجمن درد ایران
دبیر علمی وبینار

دکتر سیامک مرادی
Dr. S. Moradi

فوق تخصص درد
دبیر اجرایی وبینار

دکتر رضا پور روستا
Dr. R. Pour Rosta

فوق تخصص درد
دبیر اجرایی وبینار

دکتر سعید کشمیری
Dr. S. Keshmiri

فوق تخصص درد 
سخنران

دکتر پیمان دادخواه
Dr. P. Dadkhah

فوق تخصص درد
سخنران

دکتر ابراهیم گلمکانی
Dr. E. Golmakani

فوق تخصص درد
مشاور وزیر بهداشت

دکتر حبیب ذاکری
Dr. H. Zakeri

فوق تخصص درد 
سخنران

دکتر کسری دهقان
Dr. K. Dehghan

فوق تخصص درد 
سخنران

دکتر محمدرضا ابوترابی
Dr. M. Aboutorabi

فوق تخصص درد 
سخنران

دکتر علی حسینی پور
Dr. A. Hosseinipour

فوق تخصص درد 
سخنران

دکتر سلمان وجدانی
Dr. S. Vejdani

فوق تخصص درد 
سخنران

دکتر علیرضا میرخشتی
Dr. AR. Mirkheshti

متخصص بیهوشی
سخنران

دکتر محمدحسین دلشاد
Dr. M. H. Delshad

فوق تخصص درد 
سخنران

دکتر راماتیا محبوبی
Dr. R. Mahboobi

فوق تخصص درد 
مرکز درد الکساندرا ویرجینیا

دکتر ساسان صبوری
Dr. S. Sabouri

فوق تخصص درد 
استاد دانشگاه جان هاپکینز

ویدیوهای کارگاه و سخنرانی های وبینار 30 بهمن ماه 99

لیست ویدیوها به طور منظم درحال به روزرسانی و اضافه شدن است، لطفا اگر ویدیو مد نظر خود را مشاهده نمیکنید تا آپلود آن توسط تیم پشتیبانی منتظر بمانید.

Ultrasoudn Guided IntracostalNerve Block
Dr. Payman Dadkhah

Workshop 
Dr. Payman Dadkhah

TAP BLOCK
Dr. Ramatia Mahboobi

Ultrasoudn Guided abdomina wall Injection
Dr. Saeed Keshmiri

Knee Ultrasoudn 
Dr. Mohammadreza Aboutorabi

Ultrasound Guided Thoracic Injection
Dr. Habib Zakeri

Ultrasound Guided in Regional Anesthesia
Dr. Mirkheshti

Workshop
Dr. Kasra Dehghan

 Ultrasound Guided Cervical Injection
Dr. Ali Hosseini pour

WorkShop
Dr. Salman Vejdani

Workshop 
Dr. Habib Zakeri

Workshop 
Dr. Ali Hosseinipour